W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień przez Oferentów w celu dokonania właściwej oceny ofert, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że termin rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług sprzątania i utrzymania całorocznej czystości pomieszczeń biurowo-konferencyjnych i konserwacji powierzchni drewnianych znajdujących się w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. i budynku Hydroforni zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 w Łodzi przy ul. ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24  ulega zmianie na dzień 20.04.2018 r.