Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego
na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., postępowanie zostaje unieważnione.

 

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.