Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

ogłasza przetarg nieograniczony (poza PZP) na:

przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III Kongres AGD w Łodzi, w dniach 23-24 września 2021r., w tym   nagłośnienia, oświetlenia,  transmisji online oraz obsługi technicznej tego Wydarzenia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną do dnia
12 sierpnia 2021r.  na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl w zakładce BIP.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (Sekretariat) przy
ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi do dnia 20 sierpnia 2021r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021r.. o godz. 12.00 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

 

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – lista zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 8 – koncepcja realizacji

Istotne-Warunki-Zamowienia