Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzaniu Kontraktem na „Budowę hali produkcyjno- magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kompleksu 12 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Stokowskiej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.