W dniu 3-go czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu ŁSSE S.A. powołała następujące osoby:

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ŁSSE S.A. – Pana Marka Michalika,

na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ŁSSE S.A. – Panią Agnieszkę Sygitowicz.