Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w wyniku postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi, pomiędzy projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu rozbudowy budynku biura Zarządu ŁSSE, a ulicą Fabryczną“ dokonano wyboru oferty oraz podpisano umowę z firmą MCKB S.A. z siedzibą w Łodzi (90-251 Łódź) przy ul. Jaracza 64.

Dziękujemy za złożoną ofertę.