Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku uproszczonego postępowania konkurenycyjnego dotyczącego usługi modernizacji istniejącego systemu audio-video w Sali Konferencyjnej K1 ŁSSE S.A., wraz  z dostawą i montażem odpowiednich komponentów do jej wykonania, dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę ekspertAudio.com – Adam Olczak.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.