INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie
na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2 i 4.

W dniu 23 maja 2017 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 i 4.

Ofertę do rokowań złożyła firma Cortizo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie  na działalność w ŁSSE.

Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:

Cortizo Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 26 marca 2009 roku. Jest częścią Grupy Cortizo, która zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród producentów i dystrybutorów systemów aluminiowych dla budownictwa w Hiszpanii, realizując produkcję w oparciu o własne centra produkcyjne znajdujące się w Hiszpanii, Francji, Rumunii, Polsce (Podstrefa Radomsko ŁSSE) i na Słowacji oraz liczne centra dystrybucji i przedstawicielstwa handlowe.

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Cortizo Sp. z o.o. będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Nowy projekt Przedsiębiorcy polega na rozbudowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu Spółki w Radomsku. W ramach inwestycji Przedsiębiorca planuje rozbudowę hal produkcyjnych, budowę dodatkowej infrastruktury oraz nabycie wyposażenia zakładu, w tym linii CNC i lakierni pionowej.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.360.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 136,06 pracowników do dnia 31 grudnia 2025 roku.