Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej, dokonano wyboru oferty złozonej przez firmę Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 103/34 reprezentującą konsorcjum firm:

  1. Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 103/34 – Pełnomocnik/Lider
  2. P.P.H.U. Śliwiński Sebastian z siedzibą w miejscowości Małecz 74a; 97-202 Lubochnia – Partner

za cenę ogółem netto 178 566,73 PLN.