Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę na wyemitowanie pakietu reklamowego kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” w branżowej telewizji niemieckiej w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informujemy, iż w drodze postępowania wybrano ofertę firmy AT Media Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty!