Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuję, że w dniu 05.09.2022r w wyniku przeprowadzonego postępowania nr  8/2022 oferta złożona przez:

Panią Małgorzatę Żurawik-Szychowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Żurawik – Szychowska ul. Gdańska 112 B, 90 – 508  Łódź, NIP 7291603929, Regon 260104229

została wybrana jako najkorzystniejsza.

Informujemy, że w dniu 12 września 2022 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zawarła z Panią Małgorzatą Żurawik-Szychowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Żurawik – Szychowska umowę na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK w zakresie zgodnym z Zapytaniem ofertowym nr 8/2022.