Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku postępowania DI.071.43.2022.MK na obsługę techniczną wydarzenia rethink digital summit, które odbędzie się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dniu 23.11.2022 r., wybrano ofertę firmy ArtStudioEvent Przemysław Janicki z siedzibą w Dąbrówka-Sowice, ul. Ogrodowa nr 2Ł

Dziękujemy za złożone oferty!