Szanowni Państwo,

W załączniku informacja o wyłonieniu Wykonawcy na publikację reklamy w prasie lokalnej łódzkiej – dodatek informacyjny w prasie lokalnej łódzkiej – w ramach kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dziękujemy za złożone oferty!

DO POBRANIA

Przedmiary robót
Przetargi rozstrzygnięte