Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 02.11.2022r w wyniku przeprowadzonego postępowania nr  9/2022 oferty złożone przez:

  1. Pana Mateusza Zapałę
  2. Panią Barbarę Waśniowską
  3. Pana Tomasza Ciska
  4. Pana Adama Górę
  5. Panią Małgorzatę Saar

zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.