Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 03.03.2023r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr BAR.WP.0932.0001.2023.AJ  oferty złożone przez:

  1. Pana Roberta Wójcika
  2. Pana Piotra Smuniewskiego
  3. Pana Zbigniewa Kaszyckiego
  4. Panią Elżbietę Smuniewską -Kornas

zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.