Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 23.08.2022r w wyniku przeprowadzonego postępowania nr  7/2022 oferty złożone przez:

  1. Panią Justynę Pęk
  2. Pana Pawła Żebrowskiego
  3. Pana Marcina Chądzyńskiego
  4. Pana Patryka Matusiaka
  5. Panią Kingę Świder
  6. Pana Artura Janusza

zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.