Szanowni Państwo,

W załączniku informacja o wyłonieniu Wykonawców na emisję dwóch spotów reklamowych w dwóch ogólnopolskich branżowych stacjach TV w ramach kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dziękujemy za złożone oferty!

DO POBRANIA

Przedmiary robót
Przetargi rozstrzygnięte