Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w dniu 31-01-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/2022, oferta złożona przez The Humans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000843399) została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2022 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zawarła z The Humans Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę na świadczenie usług informatycznych w zakresie zgodnym z Zapytaniem ofertowym nr 1/2022.