Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na dostawę pokrycia 5G/4G dla przestrzeni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 29 lipca 2020 r. dokonano wyboru oferty firmy Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160.

Dziękujemy za złożone oferty.