Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III Kongres AGD w Łodzi, w dniach 23-24 września 2021r., w tym  nagłośnienia, oświetlenia,  transmisji online oraz obsługi technicznej tego Wydarzenia. w dniu 12.08.2021r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Stage Art. II Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.