Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. IV Kongres AGD w Łodzi, w dniach 26-27 maja 2022., w tym  nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej tego Wydarzenia. w dniu 20.04.2022r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Stage Art. II Sp. z o.o.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.