Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług szkoleniowych świadczone z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla parterów biznesowych akceleratora S5 – Akcelerator Technologii 5G z dnia 26.11.2019r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Ericsson Sp. z o.o.