Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń Startup Spark 2.0 (zapytanie ofertowe z dn.03.01.2019r.)

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Startup Spark 2.0. realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.