Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług eksperckich w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.29.09.2019r.)

Dziękujemy za złożone oferty.

Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.