INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność
w ŁSSE Podstrefa Sieradz, Kompleks 4.

W dniu 15 maja 2017 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 4.

Ofertę do rokowań złożyła firma Ceramika Tubądzin III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sieradzu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

 

INWESTOR:
Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. sp. k. – wchodząca w skład Grupy Tubądzin – została utworzona we wrześniu 2015 r. w celu zrealizowania projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie nowoczesnego zakładu produkcji płytek ceramicznych, w tym płytek podłogowych i fasadowych wytwarzanych w dużych i bardzo dużych formatach. Zgodnie
z przyjętą strategią Grupy Tubądzin, efektem kolejnej inwestycji, polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Sieradzu, będzie poszerzenie oferty Grupy o kolejne kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi i atrakcyjnym wzornictwem.

 

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 60.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 196,5 pracowników, poprzez zatrudnienie
co najmniej 21 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 217,5  pracowników przez 5 lat.