Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu na transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystania w przemyśle w ramach realizowanego programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”. Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas, zgodnie z Rozdziałem XIII, punkt 5 i 6, Zamawiający odwołuje postępowanie, nie wybierając żadnej ze złożonych ofert.

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie dokumentacji oraz zainteresowanie współpracą z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pozostajemy w kontakcie w przypadku kolejnych działań szkoleniowo-doradczych realizowanych w ŁSSE.