W dniu 22 sierpnia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Brójce oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Bukowcu, gmina Brójce, składającą się z działek gruntu o numerach: 29/41 (LD1M/00069730/1), 429/58 (LD1M/00069730/1), 430/8 (LD1M/00103096/5), 430/23 (LD1M/00109838/1) oraz 430/24 (LD1M/00109838/1) o powierzchni łącznej 3,8044 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Intap Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Bukowcu, zajmującego się produkcją foteli samochodowych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 180 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 października 2026 roku.