W dniu 20 marca 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działki gruntu o nr 38/23 o pow. 1,0462 ha, będącej własnością Gminy Koluszki, położoną w Koluszkach przy ul. Nasiennej (powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie), obręb ewidencyjny 2, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00031961/3, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Airstal Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Jordanów. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Spółka działa w branży motoryzacyjnej, specjalizuje się w regeneracji i sprzedaży podzespołów do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych, w szczególności sprężarek klimatyzacji.

INWESTYCJA:
Planowana inwestycja polegająca na utworzeniu nowego zakładu w zakresie regeneracji podzespołów mechanicznych pojazdów silnikowych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.543.930,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 58 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 78 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.