W dniu 2 lutego 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Sieradz, Kompleks 7 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność gminy Miasto Sieradz, położoną w Sieradzu, przy ul. Górka Kłocka (powiat sieradzki, województwo łódzkie), oznaczoną jako działki gruntu o numerach 260/4, 261/2, 262/2, 263/2, 264/4, 265/2, 266/2 i 267/2 o powierzchni łącznej 5,4184 ha, obręb ewidencyjny 20, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00039945/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Schnee Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Opatówku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Schnee Polska Sp. z o.o. to spółka produkująca wyroby z drutu.
INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest budowa i wyposażenie kompletnego, nowoczesnego zakładu produkcji wyrobów z drutu dla przemysłu AGD.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15.170.400,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, łącznie co najmniej 110 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 110 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.