W dniu 25 kwietnia 2018roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Zgierz Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lućmierz, w obrębie 0024 Lućmierz-Las, gmina Zgierz (powiat zgierski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu nr 258/33 o powierzchni 1,0254 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00093398/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma LS Bedding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
LS Bedding Polska Sp. z o.o. to spółka wchodząca w skład Grupy LS Bedding specjalizującej się w produkcji i sprzedaży mebli oraz materaców.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na wybudowaniu nowego zakładu produkcji łóżek oraz mebli tapicerowanych umiejscowionych w klasie premium wraz z niezbędną infrastrukturą. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7.150.540,00 zł w terminie do 31 grudnia 2022 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, co najmniej 24 pracowników w terminie do dnia 30 września 2023 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 30 września 2026 roku.