INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Zgierz, Kompleks 3

W dniu 13 lutego 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Zgierz, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lućmierz, w obrębie 0024 Lućmierz-Las, gmina Zgierz (powiat zgierski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu nr 258/31 o powierzchni 2,0013 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00093398/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Yamada Wentworth Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Yamada Wentworth Development sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

INWESTYCJA:

Na terenie ŁSSE powstanie zakład produkcyjny wyspecjalizowany w produkcji maszynek do golenia oraz artykułów gospodarstwa domowego i toaletowych z tworzyw sztucznych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3.900.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 120 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie przez okres 5 lat.