W dniu 30 czerwca 2014 roku został zakończony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 5 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 829/2 obręb 3 Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Intermodalnej o powierzchni 5,9908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00033228/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka NewCold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu działalności usługowej w zakresie logistyki dostaw żywności mrożonej w oparciu o zaplecze magazynowo-logistyczne (mroźnia). Firma kierować będzie swoją ofertę do producentów szerokiej gamy wyrobów mrożonych (lody, warzywa i owoce, wyroby z ziemniaków, chleb i inne) oraz do sieci detalicznych posiadających punkty sprzedaży na terenie całego kraju. 

INWESTYCJA:

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 120.025.485,00 zł w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie w terminie do dnia 1 lipca 2021 r.