W dniu 17 czerwca 2014 roku został zakończony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4 oraz nabędzie niezbudowaną nieruchomość gruntową oznaczona jako działki gruntu o nr. 109/3, 82/4 i 83/4 położoną w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Przemysłowej i ul. Łąkowej, obręb K-18,  o powierzchni łącznej 0,8931 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach odpowiednio LD1P/00048304/6, LD1P/00047764/1 i LD1P/00047742/1, na której będzie prowadzona działalność objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka SISA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to pierwsza inwestycja Spółki  SISA Polska w ŁSSE.

Spółka SISA Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 2005 roku. Jest firmą z kapitałem belgijskim z branży hydrauliki siłowej. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja przewodów i złączek hydraulicznych. W obecnej siedzibie firmy w Łodzi prowadzona jest produkcja przewodów hydraulicznych na potrzeby odbiorców przemysłowych wytwarzających maszyny rolnicze, budowlane i komunalne oraz dystrybucja elementów złącznych hydrauliki siłowej. Klientami firmy są zarówno koncerny międzynarodowe jak i firmy polskie.

INWESTYCJA:

Planowana inwestycja sprowadza się do zakupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, położonej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź i wybudowania na niej hali produkcyjno-magazynowej. Powierzchnia planowanej hali to około 2000 m2 z możliwością rozbudowy w perspektywie 5-7 lat. W ramach inwestycji planowany jest także zakup maszyn i wyposażenia do nowej hali. Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie przewodów hydraulicznych oraz zwiększenie zdolności magazynowych spółki.  

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 5 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 1 stycznia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 20 pracowników przez okres co najmniej 3 lata.