W dniu 20 grudnia 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony celu sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-19, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 86/34 i 86/36 o łącznej powierzchni 0,4839 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00023551/1.

Przetarg wygrała spółka Geplastyk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rabieniu.