Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 53/5, 54/5, 55/5 oraz 58/5 o łącznej powierzchni 2,2116 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00047668/8 dla działki 53/5, LD1P/00047740/7 dla działki 54/5, LD1P/00048303/9 dla działki 55/5 oraz LD1P/00047961/2 dla działki 58/5.

Przetarg wygrała spółka Sensilab Polska Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.