W dniu 8 listopada 2019 roku  nie został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Przemysłowej, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 93/17 i 94/10 o łącznej powierzchni 0,1949 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00047745/2 i LD1P/00047668/8.