W dniu 5 lipca 2019 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 2164/88, 2164/90 i 2164/92 o łącznej powierzchni 5,4045 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00061191/7 oraz LD1P/00061192/4.

Przetarg wygrała spółka Nippon Seiki Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.