Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 4 listopada 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 2192/7 o powierzchni 1,6135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00063750/8.

Przetarg wygrała spółka Oxyline Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.