W dniu 18 marca 2019 roku został rozstrzygnięty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Stokowskiej, w obrębie ewidencyjnym W-8, składającej się z działek gruntu o numerach: 240 i 241/1 o łącznej powierzchni 1,0888 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1M/00120710/1 oraz LD1M/00311702/8.

Przetarg wygrała spółka Joyfood Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.