Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 29 października 2021 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonych jako działki o numerach: 2192/9, 2192/11, 2192/13 i 2192/14 o łącznej powierzchni 2,0194 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00065183/6 dla działki 2192/9, LD1P/00063751/5 dla działki 2192/11 oraz LD1P/00064743/3 dla działek 2192/13 i 2192/14.

Przetarg wygrała spółka Oxyline Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.