W dniu 29 czerwca 2012 roku został przeprowadzony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działki gruntu o nr 637/1, położonej w Przykonie, Gmina Przykona, o powierzchni0,5008 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem .

Ofertę do przetargu złożyła spółka Ambro Logistic Sp z o.o. z siedzibą w Turku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

W dniu 27 lipca 2012 roku Zarząd ŁSSE SA zatwierdził wyniki przetargu łącznego i wydał Spółce Ambro Logistic Sp. z o.o. Zezwolenie nr 210 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.

INWESTOR:  

„Ambro Logistic” jest firmą logistyczno-spedycyjną, zajmującą się organizowaniem transportu drogowego towarów dla firm dostarczających produkty dla odbiorców z terenu całej Polski oraz z zagranicy. Zasięg działalności Spółki obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Głównymi klientami są firmy meblarskie, producenci pianki poliuretanowej, butelek oraz okien. Oferent planuje na terenie ŁSSE kontynuowanie dotychczasowej działalności oraz poszerzenie oferty o usługi magazynowania i przeładunku towarów. W tym celu planuje budowę hali magazynowej wraz z zapleczem biurowym, wykonanie placów manewrowych, dróg i parkingów.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3.700.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 16 pracowników, z czego co najmniej 5 osób po dniu uzyskania zezwolenia, w  terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz utrzymać to zatrudnienie w łącznej liczbie co najmniej 16 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.