W dniu 15 października 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki Kompleks 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej-Orzeszkowej, oznaczoną jako działka gruntu nr 262, obręb geodezyjny 2, o pow. 6,5794 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00061694/5, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Spółka należy do Grupy Paradyż, czołowego polskiego producenta płytek ceramicznych oraz dekoracji ceramicznych i szklanych. Jest to 6 zezwolenie Grupy Paradyż na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach planowanej inwestycji, na terenie Podstrefy Tomaszów Mazowiecki ŁSSE powstanie Centrum Handlowo-Logistyczne i Wsparcia Sprzedaży z magazynem wysokiego składowania oraz systemem kompletacji i wysyłki wyrobów gotowych.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 50.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 października 2015 roku oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 15 pracowników w terminie do dnia 31 października 2015 roku oraz utrzymać zatrudnienie na ww. poziomie do dnia 31 października 2020 roku.