INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonywanie robót budowlanych przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego, wykonywał będzie prace wykończeniowe powierzchni biurowych w budynku C i F, przeznaczonych do wynajęcia w zespole budynków pofabrycznych, zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ELKO s.c. Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Staszica 68.