W dniu 30 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz. 

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Kapella Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Kapella Sp. z o.o. to spółka celowa, założona w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na produkcji inteligentnych, innowacyjnych systemów oświetleniowych w technologii LED. 

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.500.000,00 zł w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku oraz zatrudnić co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.