Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na :

Publikacja reklamy w mediach branżowych niemieckich do przeprowadzenia kampanii wizerunkowej „ŁÓDZKIE-Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

Przedmiotem zamówienia jest publikacja w mediach branżowych niemieckich 5 reklam prasowych kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” skierowanej do potencjalnych inwestorów z Niemiec zgodnie z projektem graficznym przedstawionym przez Zamawiającego.

Grupą docelową kampanii są:
– regiony/landy w których siedziby mają największe koncerny niemieckie,
– regiony/landy w których koncentruje się przemysł motoryzacyjny, logistyczny i AGD,
– niemieccy przedsiębiorcy chcący zainwestować w Polsce i skorzystać z najwyższej w UE pomocy publicznej – od 50 % do 70 % w ŁSSE.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w procentach:
– cena : 100 %
Wymagany okres realizacji zamówienia:
– rozpoczęcie :   od dnia 05.11.2012r.
– zakończenie : do dnia 11.11.2012r.

Zwyciężyła oferta Polskapresse Sp. z o.o., 02-672, Warszawa, ul. Domaniewska 41.