INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno, Kompleks 3, Obszar 3.

W dniu 26 listopada 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 3.

Ofertę do rokowań złożyła firma Sonoco Poland – Packaging Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:
Sonoco Poland – Packaging Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, została założona w 2004 r. i należy do międzynarodowej korporacji Sonoco, światowego lidera w produkcji opakowań do artykułów konsumpcyjnych i przemysłowych oraz w zakresie usług pakowania. Przedsiębiorca posiada 4 zakłady w Polsce. Zakład produkcyjny Spółki, zlokalizowany w Podstrefie Kutno ŁSSE, specjalizuje się w wytwarzaniu opakowań z tektury i tworzyw sztucznych.
W ramach nowej inwestycji Przedsiębiorca będzie kontynuował dotychczasową działalność. Spółka planuje rozbudowę istniejącego zakładu w Kutnie poprzez uruchomienie 2 dodatkowych (obok obecnie wykorzystywanych), nowoczesnych linii produkcyjnych, dzięki którym nastąpi duży wzrost wydajności produkcyjnej zakładu.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 97.687.500,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2019 r. oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 40 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie co najmniej 110 pracowników przez okres 5 lat.