INFORMACJA
o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4.

W dniu 14 października 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Przemysłowej, obręb geodezyjny K-18, składającą się z działek gruntu o numerach: 84/4, 85/4 i 86/4, o łącznej powierzchni 1,2608 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach – V Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00047741/4, LD1P/00048304/6 oraz LD1P/00047746/9, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Ofertę do przetargu złożyła firma TOMMARK Adamczyk, Langner, Rogozińska spółka jawna z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.


INWESTOR:

Przedsiębiorca rozpoczął swoją działalność w roku 1991 jako Tommark spółka cywilna. Firma działa na rynku przesłon okiennych, wytwarzając m.in.: żaluzje drewniane, żaluzje pionowe, rolety, rolety rzymskie, plisy, moskitiery oraz komponenty z tworzyw sztucznych do ww. produktów. Jako dostawca komponentów, Przedsiębiorca z powodzeniem rozwija współpracę z największymi producentami przesłon okiennych zarówno w Polsce, jak również na rynkach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.


INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.370.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy 56,88 pracowników, w tym 20 – po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 56,88 przez okres co najmniej 3 lat.