INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko, Kompleks 3

W dniu 21 września 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE
w Podstrefie Radomsko, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców (powiat radomszczański, województwo łódzkie), oznaczoną jako działki gruntu o numerach 5/121
i 5/126 o powierzchni łącznej 10,9479 ha, obręb ewidencyjny 36, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Ontex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie
na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Ontex Polska Sp. z o.o. to spółka działająca w branży artykułów higienicznych.

INWESTYCJA:

Celem inwestycji jest budowa nowego zakładu produkcyjnego.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 23 mln EUR oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, co najmniej 170 nowych pracowników.