INFORMACJA
o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Sieradz, Kompleks 4.

W dniu 18 listopada 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sieradzu przy ul. Dworskiej, obręb ewidencyjny 23, składającą się z działek gruntu o nr: 98/2, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 141/2, 142/4, 144/3, 145/3, 146/3, 147/5, 148/3, 149/6, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3 i 154/3, o łącznej powierzchni 6,4972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00057241/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Ceramika Tubądzin III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Tubądzin. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. sp. k. – wchodząca w skład Grupy Tubądzin –  została utworzona we wrześniu 2015 r. w celu zrealizowania projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie nowoczesnego zakładu produkcji płytek ceramicznych, w tym płytek podłogowych i fasadowych wytwarzanych w dużych i bardzo dużych formatach. Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Tubądzin, efektem realizowanej inwestycji będzie poszerzenie oferty Grupy o kolejne kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi i atrakcyjnym wzornictwem.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 135.000.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 107 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie co najmniej 107 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 r.