INFORMACJA
o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Sieradz, Kompleks 5.

W dniu 8 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 5 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sieradzu przy ul. Dworskiej, obręb ewidencyjny 23, składającą się z działek gruntu o nr: 114/1, 115/1, 116/1, 117/1 i 118/1 o łącznej powierzchni 2,9735 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00027544/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Zarecki Foods Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zduny (gmina Opatówek). Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Zarecki Foods Sp. z o.o. jest nowo utworzoną spółką celową, powołaną w celu zrealizowania projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie zakładu przetwórstwa spożywczego.  Zakład przetwarzać będzie głównie owoce, produkując z nich m.in. przeciery i mieszanki owocowe, które będą oferowane jako dodatki do produktów spożywczych.  Strategia firmy przewiduje nawiązanie bliskiej współpracy
z lokalnymi producentami owoców. Zakład będzie spełniał restrykcyjne normy obowiązujące w przemyśle spożywczym.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16.026.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 28 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie co najmniej 28 pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r.